Beroepsorganisatie Kindbehartiger

KidsInbetween is aangesloten bij de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.
De Beroepsorganisatie Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger voor haar leden: professionals die de belangen behartigen van kinderen in een scheidingssituatie, hiertoe zijn opgeleid, over expertise beschikken omtrent de omgang en gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie, het juridisch proces eigen hebben gemaakt en de taakomschrijving van de Kindbehartiger voortdurend in ogenschouw houden met alle vereisten die hierbij komen kijken.

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger verbindt die professionals die bij uitstek over de kwaliteit beschikken om met kinderen in een scheidingssituatie aan de slag te gaan en om hun stem te vertolken richting ouders, belanghebbenden en het juridisch speelveld.

Via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger wordt de kwaliteit van de functie van deze professionals bewaakt. Indien de professionals voldoen aan alle kwaliteitseisen van de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger en de selectieprocedure zijn doorlopen, dan mogen zij hun diensten aanbieden onder de naam Kindbehartiger.

Er is een Protocol Kindbehartiger van kracht alsmede geldt een Beroepscode en Reglement Kindbehartiger.

Visie Beroepsorganisatie Kindbehartiger:

“Zij die luisteren, horen en zien wat er echt bedoeld wordt”

Missie Beroepsorganisatie Kindbehartiger:

Kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder na een scheiding, waarbij de stem van ieder kind op kindvriendelijke wijze wordt geborgd

Doelen Beroepsorganisatie Kindbehartiger:

  • Optreden als belangenbehartiger van Kindbehartigers in Nederland en het voeren van een heldere lobby;
  • Optreden als waardevolle gesprekspartner binnen de sector en richting de politiek;
  • Professionele Kindbehartigers als waardevolle speler neerzetten ten behoeve van de belangenbehartiging en ondersteuning van kinderen in een scheidingssituatie alsmede als de vertolkers van de stem van kinderen richting ouders, belanghebbenden en het juridisch speelveld;
  • Verbinding creëren binnen de sector en tussen Kindbehartigers als leden van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger;
  • Het borgen van kinderparticipatie binnen een scheidingssituatie en daarnaast kinderen bescherming bieden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden;
  • De centrale plek bieden waar ouders en instanties professionele Kindbehartigers kunnen vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.