Definiëren vechtscheiding wenselijk

Dankzij de inzet van Kinderombudsman Marc Dullaert staat de term vechtscheiding op het netvlies van politiek Den Haag en deskundigen. In zijn adviesrapport ‘Vechtende ouders, het kind in de knel‘ stelt de Kinderombudsman dat het huidige systeem escalatie in de hand werkt en eindeloos procederen mogelijk maakt.

De toename in het aantal conflictscheidingen vraagt om een nadere concretisering van de term met als doel verder invulling te kunnen geven aan de behartiging van de belangen van kinderen per situatie. De vraag is hierbij tevens of de term vechtscheiding gehanteerd dient te worden of dat men de term zou kunnen vervangen voor (hoge) conflictscheiding of onthechtscheiding.

KidsInbetween en Stichting Ouders uit elkaar hebben de volgende elementen aangedragen die van belang zijn rondom de nadere definiëring:

Een ouderlijke scheiding waarbij:

  • de ouders ernstige conflicten voeren in de (ex)partnerposities;
  • de ouders hun ouderposities niet meer innemen;
  • de ouders het kind-perspectief niet meer vertegenwoordigen;
  • de ouders hun kind inzetten in hun onderlinge strijd met als resultaat dat dit een negatieve invloed uitoefent op de geestelijke gezondheid van hun kind.

NB: Er doen zich uiteraard gevallen voor waarbij slechts één van de ouders de conflictsituatie aanwakkert en in stand houdt. Deze gevallen vallen tevens onder bovenstaande definitie.