Ex-partner als ‘vriend’

Een nieuw jaar is van start gegaan. Het moment waarop mensen zijn begonnen aan hun goede voornemens. Stoppen met roken, meer bewegen, afvallen en/of meer rust inplannen, zijn enkele voorbeelden die in de top 5 lijst staan van goede voornemens. Wanneer het op een scheiding aankomt, is het lastiger om goede voornemens in te lassen, zeker wanneer het om een vechtscheiding gaat.

Scheidingsproces
Een scheiding is een moeilijk proces. Tot verkort heeft men immers als partners en met de kinderen samen geleefd in één huis. Alle verschillende blokjes binnen de blokkendoos leken goed te passen. Doordat er veranderingen zijn opgetreden in de liefdesrelatie tussen de ouders ziet men het als partners niet meer zitten om met elkaar verder te gaan. Het besluit wordt genomen om te gaan scheiden. Dit kan in harmonie verlopen maar het kan ook uitmonden in een fikse ruzie. Want wie krijgt het huis, de auto, de meubels en belangrijker nog, waar gaan de kinderen wonen en hoe kunnen er goede afspraken worden gemaakt die in het belang zijn van de kinderen? Moet er een advocaat en een rechter aan te pas komen of kan het via mediation worden opgelost? Allemaal vragen die opkomen wanneer het besluit is genomen om uit elkaar te gaan.

Essentiële vraag
Vandaag de dag monden helaas steeds meer scheidingen uit in een vechtscheiding. Een heldere afbakening van dit fenomeen is nodig, omdat zeker niet iedere scheiding onder een vechtscheiding te scharen is. Er is mijns inziens pas sprake van een vechtscheiding wanneer de ouders door hun geruzie hun ouderrol niet meer op volwaardige wijze kunnen vervullen.
Wanneer men besluit om te gaan scheiden, zou men zich als ouders één essentiële vraag moeten stellen; wat doet de scheiding met onze kinderen en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze kinderen zo min mogelijk effect hebben van ons besluit om uit elkaar te gaan? De eigen belangen opzij zetten en meer denken vanuit de behoeften van de kinderen!

Goed voornemen voor 2015
Kinderen hebben slechts enkele wensen wanneer het op een scheiding aankomt. Zij willen beide ouders om zich heen hebben en geen deelgenoot worden van de scheiding. Is het dan niet eens te meer van belang dat ouders zich voornemen om elkaar na de scheiding te blijven respecteren als ouder van het kind? Ooit is men gelukkig met elkaar geweest. En ooit is uit deze liefdevolle relatie een kind geboren. Iets om bij uitstek de boventoon te laten voeren in tegenstelling tot de materiële zaken.

Gelukkig doen zich naast de verdrietige verhalen ook prachtige voorbeelden voor waarbij ouders als partners hebben besloten om uit elkaar gaan, maar daarnaast hebben besloten om na de scheiding als vrienden door het leven te gaan in het belang van de kinderen. Het is even zoeken naar deze constellatie maar zeker niet onmogelijk en van grote toegevoegde waarde voor kinderen!

Door: Marieke Lips

Comments are closed.