Juridisering geheel doen verdwijnen?

Eind februari 2015 had ik de eer om een gastcollege te verzorgen aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. De Universiteit waar ik zelf ooit mijn studie Rechten heb gevolgd en waar mijn passie voor kinderen en hun rechten is aangewakkerd en het voor mij allemaal is begonnen. Daar sta je dan ineens als docent voor een groep van circa 35 studenten die het mastervak Jeugdrecht volgen terwijl je hier vroeger zelf als student in de banken zat. Enorm bijzonder en spannend tegelijk.

Ontwikkelingsfasen en gespreksvoering kinderen
Tijdens mijn voorbereiding dacht ik terug aan mijn eigen studietijd en de minor Jeugdrecht die ik toentertijd volgde. Wat vond ik toen het meest interessant en waar had ik meer over willen weten? Ik kwam al snel op het punt dat er juridisch gezien veel interessante zaken uiteen worden gezet over de rechten van kinderen en het IVRK Verdrag, maar dat ik toen graag meer had willen weten over de pedagogische kant en de gespreksvoering met kinderen in lijn met hun ontwikkelingsfase. Ik besloot de studenten dus een kijkje te geven in mijn praktijk, mijn activiteiten, mijn werkwijze en vooral de omgang en gespreksvoering met kinderen. Hoe anders dit iedere keer weer is wanneer ik met een kind aan de slag ga. Het ene kind van 7 is het andere kind van 7 niet. Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen verhaal. Toch zijn in bepaalde leeftijdsfasen en ontwikkelingsfasen patronen te herkennen. Wat mij iedere keer weer opvalt, is dat vooral die kinderen die heftige gevolgen ondervinden van de scheiding van hun ouders een andere levensloop ondergaan ten aanzien van hun ontwikkeling dan gebruikelijk is. Professionals kunnen bij uitstek op dit gebied ondersteuning bieden en kinderen terug in hun kracht brengen zodat zij weer beetje bij beetje terugkomen op het pad dat wij de normale levensloop van een kind qua ontwikkeling noemen. Des te eerder er aan de bel wordt getrokken en om hulp wordt gevraagd des te beter. Immers kan er dan nog veel schade voorkomen worden in het belang van de toekomst van het kind.

Juridisering of geheel laten verdwijnen
Vanuit de groep rechtenstudenten kwam de vraag naar voren welke initiatieven er allemaal zijn in de sector en of het wenselijk zou zijn volledige juridisering af te schaffen. Mijn antwoord was het volgende; iedere scheiding is maatwerk. Natuurlijk zien wij allen liever de langdurige juridische processen verdwijnen, echter zullen wij deze nooit helemaal kunnen afschaffen. Wel kunnen wij vooral iets doen op het gebied van preventie en bewustwording. De ene familie is gebaat bij familieopstellingen, de ander bij een mediator. Echter, er zitten ook families tussen waarbij de ouders er als ex-partners enkel kunnen uitkomen via een juridisch proces. Helaas zal dit nooit in zijn geheel te voorkomen zijn. Wel helpen alle sterke initiatieven en al het werk dat door professionals wordt verricht om de bewustwording te vergroten bij ouders rondom de belangen van kinderen, de impact van een scheiding op kinderen en het belang om een vechtscheiding te voorkomen.

Er is nog veel werk te doen zeker sinds de transitie van Jeugdhulp naar Gemeenten heeft plaatsgevonden. Mijn oproep is dan ook om vooral duurzame verbindingen aan te gaan als professionals en instanties werkzaam in de sector, dit zodat expertise kan worden gedeeld en via maatwerk ondersteuning kan worden ingezet daar waar nodig. Alles om uiteindelijk de puurheid van kinderen zo lang mogelijk in tact te houden en hen die toekomst te bieden die zij verdienen.

Door: Marieke Lips

Comments are closed.