Kindvriendelijk inrichten van het Nederlands (familie)recht

De afgelopen jaren heb ik mij ingezet om het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) meer onder de aandacht te brengen.

Niet alleen door de rol van de Kindbehartiger op te tuigen waarbij volledig gewerkt wordt vanuit het IVRK, maar ook door op landelijk niveau professionals juridisch te trainen en hierbij vanuit de IVRK bril naar het Nederlands (familie)recht te kijken.

In 1995 heeft Nederland het IVRK geratificeerd. Sindsdien krijgen kinderrechten gelukkig steeds meer een plek. Toch hebben de artikelen binnen het IVRK nog geen rechtstreekse werking en zijn wij gekelderd in de Kinderrechten Index. Wat wij in Nederland wel doen is de artikelen uit het IVRK verdragsconform uitleggen. Dat betekent dat we de artikelen naast ons Nederlands wetboek leggen en de inhoud ervan meewegen, maar dat ons Nederlands recht voorrang heeft.

Door alle trainingen die ik heb gegeven en al het werk dat is verricht rondom de rol van de Kindbehartiger, ben ik er steeds meer van overtuigd dat wij met het IVRK ons Nederlands rechtssysteem kunnen doen verzachten. Ik zou hiervoor de aandacht willen vragen van de politiek, beleidsmakers, rechters, advocaten en professionals. Daarom deze blog bij MIES Magazine.

Comments are closed.