Kwalitatieve afspraken Ouderschapsplan

Wanneer ouders, na een huwelijk of geregistreerd partnerschap, besluiten om uit elkaar te gaan en er minderjarige kinderen in het spel zijn, zal er een Ouderschapsplan moeten worden opgesteld. In dit plan worden belangrijke afspraken uiteengezet over de verzorging en opvoeding van het kind.

Een Ouderschapsplan bevat veelal kwantitatieve afspraken. Dit zijn afspraken waarbij wordt afgesproken dat een kind ieder weekend op zondag bij de vader verblijft en in de zomervakantie twee weken met de moeder meegaat naar het familiehuisje in Spanje.

Het Ouderschapsplan zou veel meer kwalitatieve afspraken moeten bevatten en vanuit het kindperspectief moeten worden bekeken. Afspraken waar specifiek wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van ieder specifiek kind en het Ouderschapsplan meegroeit met de ontwikkeling van het kind.
Denk hierbij aan het feit dat vader iedere zondag wentelteefjes bakt of iedere avond een boekje voorleest. Dit zijn aspecten waar een kind vooral waarde aan hecht en die door de scheiding kunnen wegvallen, hetgeen een kind zal zien als ‘nadelige en verwarrende veranderingen door de scheiding’.

Evaluatie van het Ouderschapsplan is gewenst in lijn met de ontwikkelingsfase van ieder kind. Immers heeft een kind van 4 jaar andere wensen wanneer het 7 jaar of 12 jaar oud is.

Daarnaast zal goed moeten worden gekeken op welk moment het Ouderschapsplan wordt opgesteld. Wanneer er nog sprake is van hoogoplopende emoties en conflicten zal het Ouderschapsplan minder snel gedragen worden door alle betrokkenen dan wanneer deze emoties en conflicten geneutraliseerd zijn.

KidsInbetween biedt ondersteuning bij het maken van de vertaalslag van de stem van het kind naar concrete kwalitatieve afspraken in het Ouderschapsplan en de evaluatie van het Ouderschapsplan in lijn met de ontwikkeling van ieder kind, waar nodig in samenwerking met een mediator.