Lobby

Belangenbehartiging betekent, naast het bieden van maatwerk ondersteuning aan kinderen in een scheidingssituatie, ook het voeren van een heldere lobby richting politiek Den Haag en binnen de sector ten aanzien van wet- en regelgeving, de positie van kinderen in een scheidingssituatie en hun rechten.

De lobby wordt gevoerd via de Beroepsorganisatie Kindbehartiger. Hierbij wordt ingezet op een verdere behartiging van de belangen van kinderen in een scheidingssituatie en hun rechten via de rol van de Kindbehartiger.

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) vervult een centrale plek en de rol van de Bijzondere Curator in Jeugdzaken wordt onder de loep genomen. Daarnaast wordt ingezet op het belang van kwalitatieve afspraken in een Ouderschapsplan en de evaluatie van het Ouderschapsplan in lijn met de ontwikkelingsfasen van kinderen.