Onderzoek OuderTeam.nu

Onderzoek ‘partnerrelatie naar ouderrelatie’ OuderTeam.nu

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger omarmt en ondersteunt het onderzoeksinitiatief van OuderTeam.nu, “voor een sterke start“.

Wanneer men vader of moeder wordt verandert er veel. Ook de relatie met de partner verandert. De overgang van partnerschap naar ouderschap vraagt veel van ouders. Onderzoek laat zien dat vlak na de geboorte van een kind, de tevredenheid en kwaliteit in de partnerrelatie (tijdelijk) afneemt. Ook worden problemen binnen de partnerrelatie die er al waren voordat de kinderen kwamen, vaak versterkt als de kinderen er eenmaal zijn. En juist deze partnerrelatie is belangrijk voor het welzijn van ouders en kinderen, weten we uit onderzoek. Bewustwording over het belang van de samenwerking als ouders en het creëren van een sterke verbinding tussen de ouders van het kind zijn belangrijke elementen voor de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden is in samenwerking met de Pennsylvania State University een onderzoeksproject gestart dat zich preventief richt op de samenwerkingsrelatie (coparenting) tussen ouders. In dit project wordt het Amerikaanse programma ‘Family Foundations’ vertaald en wordt het bruikbaar gemaakt voor Nederlandse professionals en ouders.

OuderTeam.nu is opgezet voor toekomstige en beginnende ouders. Het programma bestaat uit een aantal groepsbijeenkomsten, voor en na de geboorte. Prenatale bijeenkomsten richten zich op de introductie van verschillende thema’s en relatievaardigheden, zoals het aanleren van communicatievaardigheden, het leren uiten van gevoelens en vertrouwen opbouwen als toekomstige ouder. Postnatale bijeenkomsten zijn gericht op de nieuwe situatie, als het kindje er is, en gaan over onderwerpen als veiligheid en hechting en het steunen van elkaar in de nieuwe ouderrol, als samenwerkend team. Het is in het belang van het kind om samen, als team, het ouderschap tegemoet te gaan.

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger levert een bijdrage aan het onderzoek nu de Beroepsorganisatie het belangrijk vindt dat in een vroegtijdig stadium ondersteuning wordt geboden zodat het ouderschap duurzaam kan worden vormgegeven als samenwerkingsrelatie. De Beroepsorganisatie zal daarnaast met het OuderTeam.nu meedenken daar waar het aankomt op elementen uit het programma die van waarde zijn in het geval van een ontkoppeling van een relatie door een scheiding en de ondersteuning die hierbij geboden kan worden.