Over de bijzondere curator en het verschil met de Kindbehartiger


f95df6c1f798476107b76db7207998a4_178435_350_233_1De afgelopen periode zijn er bij mij meerdere malen vragen binnen gekomen over de rol van de bijzondere curator in Jeugdzaken, de zaken waarin een bijzondere curator kan optreden en het verschil met de rol van de Kindbehartiger. In deze blog ga ik in op enkele van de gestelde vragen en geef ik meer informatie over beide professionals en hun rollen.

Over de Kindbehartiger 
De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ongeacht de leeftijd van het kind, en zorgt ervoor dat de stem van ieder kind geborgd wordt binnen het scheidingsproces. Dit in lijn met de artikelen 9 en 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en artikel 809 Rv.
De Kindbehartiger draagt er zoveel mogelijk toe bij, middels ondersteuning en begeleiding, dat ieder kind zich (weer) vrij kan bewegen tussen zijn ouders, verzorgers en overige belanghebbenden.
De Kindbehartiger kan vooral zo vroeg mogelijk in het proces optreden, biedt ondersteuning en begeleiding en kan waar nodig de verbinding leggen met het juridisch speelveld. De Kindbehartiger treedt niet op binnen een juridische procedure zelf, maar meer aan de voorkant hiervan. Denk hierbij aan een advies of rapportage rondom de stem van het kind richting beide advocaten, dat bij de stukken kan worden gevoegd richting de rechtbank. Dit zodat de stem van ieder kind wordt meegenomen rondom de toekomst en hoe deze eruit gaat zien. Hoe jong het kind ook is.
De regie van de ondersteuning wordt steeds gevoerd vanuit de positie van het kind en de Kindbehartiger werkt veelvuldig samen met andere (sociale) professionals. De Kindbehartiger ondersteunt ouders rondom de positie van het kind, doet aan psycho educatie en geeft inzicht in de belevingswereld van hun kinderen.

Lees hier meer over de Kindbehartiger.

Over de bijzondere curator en enkele verschillen met de Kindbehartiger
De bijzondere curator vindt zijn wettelijke grondslag in artikel 1:250 Burgerlijk Wetboek en 1:212 Burgerlijk Wetboek (afstammingszaken).
De bijzondere curator treedt vooral op in die zaken die zich afspelen binnen een juridisch procedure. De bijzondere curator zit in die zin dus in een stadium verder dan de Kindbehartiger en de bijzondere curator ondervangt meer dan alleen scheidingszaken.
Het gaat veelal om hoge conflictscheidingen waarbij de minderjarige in de knel zit tussen zijn ouders of bijvoorbeeld in situaties waar een ondertoezichtstelling (OTS) en/of uithuisplaatsing (UHP) is uitgesproken. Denk ook aan zaken waar sprake is van gedragsstoornissen.
Er moet voor de inzet van een bijzondere curator sprake zijn van een dusdanig conflict tussen de belangen van het kind en die van zijn gezaghebbende ouder(s)/voogd dat het noodzakelijk is om een bijzondere curator te benoemen.
Het kan een wezenlijk conflict betreffen over de verzorging, opvoeding en/of het vermogen van het kind.
De rechter maakt hierbij een belangenafweging. De bijzondere curator wordt altijd benoemd door de rechter.
De benoeming kan via een verzoekschrift plaatsvinden of ambtshalve (uit eigen beweging) door de rechter. Met de benoeming gaat een taakomschrijving gepaard afgegeven door de rechter.
Op basis van een toevoeging wordt de financiële vergoeding voor de bijzondere curator afgegeven.
Het zijn vaak omvangrijke zaken waarmee de bijzonder curator te maken krijgt. En de bijzondere curator heeft hierbij een belangrijke adviserende rol richting de rechter.
De benoeming via de rechter ‘overruled’ de toestemming die gezaghebbende ouders normaliter moeten afgeven voor het voeren van een kindgesprek.

De bijzondere curator kan verder door de Raad voor de Kinderbescherming geadviseerd worden, waarna een benoeming via de rechter moet plaatsvinden, of kan zelf een Raadsonderzoek adviseren en in zijn advies bijvoorbeeld ook verwijzen naar de ondersteuning via een Kindbehartiger of de nodige interventies aankaarten, zoals Kinderen uit de Knel.
De Kindbehartiger kan aangeven dat in een bepaalde zaak, die onder zijn of haar aandacht is gekomen en waar sprake is van verdere juridisering, het gewenst zou zijn dat een bijzondere curator zou optreden. De Kindbehartiger kan dan de nodige informatie verstrekken over de bijzondere curator en de wijze waarop deze verzocht kan worden.
Ook kan de Kindbehartiger eventueel als informant optreden voor de bijzondere curator indien de Kindbehartiger eerder in het traject betrokken is geweest bij het kind en zijn ouders.
De bijzondere curator doet verder niet aan begeleiding middels een traject, zoals de Kindbehartiger wel doet. Denk hierbij aan een begeleide omgang ondersteunen. De rollen liggen dus enigszins in elkaars verlengde. De bijzondere curator rol omvat meer dan alleen scheidingssituaties.

De Kindbehartiger wordt in tegenstelling tot de bijzondere curator niet benoemd door de rechter, maar voor de ondersteuning is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind (afhankelijk van de leeftijd) nodig.
De rechter kan wel een instructie afgeven dat het gewenst is met een professional zoals een Kindbehartiger aan de slag te gaan.
Rondom de Kindbehartiger ligt er binnen het juridisch speelveld een enorme kracht in de samenwerking tussen advocaten en de Kindbehartiger. De advocaat is er immers voor de client en de Kindbehartiger als neutrale partij voor ieder kind. In samenwerking tussen de Kindbehartiger en advocaten kunnen de belangen van ieder kind vroegtijdig worden meegenomen.
Het verslag/advies van de Kindbehartiger kan indien nodig met beide advocaten gedeeld worden, waarover met alle betrokkenen wordt gesproken. Hierdoor kan eerder een maatwerk uitspraak voor het kind worden gedaan en kan de stem van ieder kind zo vroeg mogelijk worden meegenomen, ongeacht de leeftijd van het kind.

De Kindbehartiger wordt in beginsel betaald via ouders. Bij de bijzondere curator loopt dit via de aanvraag van een toevoeging. Vergeet hierbij niet dat in zaken waarin een bijzondere curator optreedt vaak al veel andere (juridische) kosten zijn gemaakt.

Lees hier meer over de bijzondere curator.

Door: Marieke Lips

6 comments for “Over de bijzondere curator en het verschil met de Kindbehartiger

 1. Elisa
  16 januari 2016 at 13:58

  Mooi artikel, helder, goed dat dit meer onder de aandacht wordt gebracht!

 2. Elies
  20 januari 2016 at 13:40

  Dank je welk voor je uitleg.
  Nog n vraagje. Zijn de regels voor toevoeging hetzelfde als voor adviocaatskosten? Oftewel” hoe wordt de bijzonder curator gefinanceerd als er sprake is van een te hoog inkomen ? Groet, elites

  • Marieke Lips
   22 januari 2016 at 09:50

   Beste Elies, dank voor de reactie. Een bijzondere curator werkt volgens toevoeging en het loopt altijd via een benoeming vanuit de rechter. De financiering loopt via de Raad voor de Rechtsbijstand. De benoeming overruled de toestemming die nodig is van gezaghebbende ouders rondom het kindgesprek.
   Hartelijke groet,
   Marieke

 3. tazmin
  21 september 2016 at 15:23

  Beste Marieke Lips,

  Het is mijn droom om bijzonder curator te worden. Wat moet ik daar precies voor hebben gestudeerd? Is er een bepaalde opleiding.
  Op dit moment doe ik een MBO onderwijsassistente versneld aangezien ik 26 jaar ben. Daarna wil ik graag HBO gaan doen.
  Ik heb zelf in England gewoond en heb zelf een bijzonder curator gehad maar in Nederland weet ik niet zo goed hoe dat hier werkt.

  Alvast bedankt voor uw tijd.

  vriendelijke groet, T.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *