Terzijde schuiven kindverslag in belang van kind

In deze blog neem ik jullie mee in de zaak van Anna.

Haar echte naam is omwille van haar privacy veranderd in Anna. Met toestemming van beide gezaghebbende ouders ben ik Anna voor het eerst gaan ondersteunen circa twee jaar geleden. Als meisje van 8 had zij toen al een aantal jaar te maken met de complexe scheidingssituatie van haar ouders. Zij stond steeds tussen haar ouders in wanneer zij conflicten met elkaar hadden en is getuige geweest van forse ruzies tussen hen. Middels een traject van ondersteuning van circa drie maanden is Anna uit de knelpositie gehaald en zijn nieuwe afspraken gemaakt met een proefperiode. Alle afspraken zijn in overleg gegaan. Middels individuele gesprekken zijn ouders aangehaakt, zijn hun zorgen besproken en middels een verslag zijn zij teruggekoppeld rondom de stem van Anna.

Vlak voor mijn vakantie deze zomer werd ik benaderd omdat er een nieuwe rechtszaak op de rol stond. De rechtszaak betrof de zorgregeling rondom Anna. Vanuit de advocaten werd de vraag neergelegd of ik opnieuw naast Anna, inmiddels 10 jaar oud, kon staan, hetgeen tussen hen werd afgestemd, mede ingegeven door mijn eerdere rol als Kindbehartiger. Ik maakte hier direct tijd voor. Anna kent mij immers en ik ken haar verhaal. Ik zorgde er opnieuw voor dat beide ouders werden bericht en zij op gelijke wijze betrokken werden omwille van de transparantie.

Lees via MIES Magazine de hele blog.

Comments are closed.