Opleiding tot Kindbehartiger

12624495_xxl-2

De opleiding tot Kindbehartiger is voor professionals die de selectieprocedure van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger hebben doorlopen!

Procedure tot kwalificatie

 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Toesturen CV en motivatie.
 • Professionele werkervaring passend bij het profiel van de Kindbehartiger.
 • Het kindstuk moet middels eerder gevolgde opleidingen stevig geborgd zijn, te denken valt aan een therapeutische, (ortho)pedagogische, psychologische, kindercoach achtergrond alsmede specialistische trainingen die zijn gevolgd ten aanzien van rouw, verlies en scheiding.
 • Persoonlijk gesprek waarbij de rol van de Kindbehartiger en de inhoud van de training worden besproken alsmede afspraken worden bevestigd.

Vul het bijgaande formulier intakeformulier-tot-kindbehartiger toe en stuur deze samen met je CV en motivatie naar: info@kindbehartiger.nl


Tijdens de opleiding tot Kindbehartiger doorlopen potentiële nieuwe Kindbehartigers, die de eerste ronde van de selectieprocedure vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger zijn doorlopen:
– Het curriculum Familie- en Jeugdrecht
– Het curriculum over de Kindbehartiger in de praktijk en de werkwijze van de Kindbehartiger
– Het curriculum over rouw, verlies en conflict alsmede het HART model
– Het curriculum over de Meldcode voor Kindbehartigers
– Het curriculum over Ouderonthechting
– Het curriculum dossiervorming en verslaglegging als Kindbehartiger

Er wordt tijdens de opleidingsdagen ingegaan op het werkveld waarbinnen de Kindbehartiger opereert, het juridisch kader wordt belicht en de werkwijze van de Kindbehartiger wordt uiteen gezet aan de hand van casuïstiek.

Na dag 1 van de opleiding tot Kindbehartiger hebben potentiële nieuwe Kindbehartigers:

 • Kennis van de rol van de Kindbehartiger en het juridisch speelveld;
 • Kennis van de belangrijkste bepalingen uit het Familie- en Jeugdrecht;
 • Inzicht in de rol van de bijzondere curator in Jeugdzaken en het verschil met de rol van de Kindbehartiger;
 • Een rechtsvergelijking met het buitenland;
 • Inzicht in de rol van de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming;
 • Kennis van de kinderbeschermingsmaatregelen;
 • Kennis van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind;
 • Inzicht in het fenomeen Kinderontvoering;
 • Begrip van enkele uitgangspunten vanuit het Internationaal Privaatrecht.

Na dag 2 van de opleiding tot Kindbehartiger hebben potentiële nieuwe Kindbehartigers:

 • Inzicht in de ontwikkelingsfasen van kinderen;
 • Inzicht in de impact van een scheiding op kinderen en hun ouders;
 • Inzicht in de gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie in lijn met hun ontwikkelingsfase;
 • Kennis van de rol van de Kindbehartiger binnen de jeugdsector;
 • Kennis van het speelveld waarin de Kindbehartiger zich beweegt;
 • Kennis van belangrijke samenwerkingspartners voor de Kindbehartiger;
 • Kennis van diverse interventies;
 • Inzicht in de werkwijze van de Kindbehartiger, de overeenkomst Kindbehartiger, de Beroepscode Kindbehartiger en het Protocol Kindbehartiger.

Na dag 3 van de opleiding tot Kindbehartiger hebben potentiele nieuwe Kindbehartigers (deze middag wordt opgedeeld in twee delen):

 • Kennis van rouw en verlies bij ouders en kinderen;
 • Kennis van conflicten op ex-partnerniveau;
 • Kennis van het HART model en begrip van de toepasbaarheid hiervan in de praktijk als Kindbehartiger;
 • Kennis van Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
 • Kennis van de te doorlopen stappen van de Meldcode;
 • Inzicht in signaleren van zorgen en onderscheid maken feiten en meningen.
 • Inzicht in wanneer over te gaan melden en hoe dit te doen vanuit de rol als Kindbehartiger.

Na dag 4 van de opleiding tot Kindbehartiger hebben potentiele nieuwe Kindbehartigers:

 • Kennis van de term ouderonthechting;
 • Kennis hoe ouderonthechting te signaleren;
 • Inzicht in hoe ouderonthechting op te nemen in dossiers en stukken;
 • Inzicht in de noodzaak tot samenwerking met experts op het gebied van ouderonthechting.

Tijdens de fysieke opleidingsdagen wordt geoefend met casuïstiek.

Na de fysieke opleidingsdagen volgt de online training verslaglegging & dossiervorming
Deze training wordt online aangeboden via de Augeo Leeromgeving.
In de videopresentatie wordt uitgelegd wat de belangrijkste criteria zijn bij dossiervorming en verslaglegging. Aan de hand van een fictief voorbeeldverslag wordt geoefend met verslagleggen. Nadat het verslag met advies is doorgelezen, beoordeelt de professional het verslag per criterium aan de hand van het beoordelingsformulier in de leeromgeving. De beoordeling op het fictieve verslag wordt ingeleverd via: info@kindbehartiger.nl

Trainers
De opleidingsdagen worden verzorgd door Marieke Lips als ontwikkelaar van het functieprofiel van de Kindbehartiger en vanuit haar praktijk KidsInbetween.
Tineke Rodenburg treedt op als docent op het gebied rouw, verlies en conflicten.
Florieke Stofmeel treedt op als docent op het gebied van de Meldcode training.
Heleen Koppejan treedt op als docent op het gebied van ouderonthechting.

Thuiswerk en certificering
De opleidingsdagen worden afgerond met thuiswerkopdrachten, waarbij het theoretisch kader wordt getoetst, casuïstiek wordt uitgewerkt en een fictief verslag wordt beoordeeld.
Bij een voldoende beoordeling wordt het Certificaat Kindbehartiger afgegeven. Bij onvoldoende beoordeling wordt contact opgenomen met de deelnemer, waarna de eenmalige mogelijkheid tot herkansing wordt geboden.

Accreditatie
De opleiding tot Kindbehartiger is door het SKJ geaccrediteerd vanaf 1 maart 2018 tot 1 maart 2019:

Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ200907
Geaccrediteerde punten Totaal: 34.00

Kosten
De kosten bedragen 995 euro vrijgesteld van BTW voor de opleidingsdagen. Dit bedrag is inclusief de reader Kindbehartiger, het werkboek Kindbehartiger en de gesprekskaarten “recht uit mij hart” voor kinderen.

Het boek Jeugdrecht begrepen dient zelf te worden aangeschaft.
Annulering kan kosteloos tot 14 dagen voorafgaand aan de opleiding.
Bij annulering tussen 14 en 7 dagen wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Na 7 dagen is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.
Betaling geschiedt via facturering vanuit KidsInbetween met een betalingstermijn van 14 dagen.

Data
In maart / april 2018 staat een nieuwe ronde gepland met de volgende data:

 • Dag 1 vrijdag 16 maart 2018 12.30-17.00 uur
 • Dag 2 woensdag 21 maart 2018 12.30-17.00 uur
 • Dag 3 woensdag 28 maart 2018 12.30-17.30 uur
 • Dag 4 woensdag 4 april 2018 12.30-17.00 uur

Locatie
Lumierestraat 63 te Amsterdam IJburg. Parkeren voor de deur of met het OV tram 26 naar IJburg (halte Lumierestraat) vanaf Amsterdam Centraal.

Studieduur
De studieduur is als volgt:

 • 18 opleidingsuren
 • 8 uur theoriestudie
 • 8 uur thuiswerkopdrachten

Totaal van 34 uur studiebelasting.

Literatuur
De volgende literatuur is verplicht gesteld:

Ondersteuning
Ondersteuning wordt voorafgaand, tijdens en na de opleidingsdagen aangeboden via KidsInbetween (www.kidsinbetween.nl).

Traject na certificering
Na kwalificatie neemt de Kindbehartiger minimaal twee maal per jaar deel aan intervisie in de regio.
Vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger worden aanvullende trainingen aangeboden ter nadere specialisatie.

Totale kosten training en lidmaatschap

 • Opleiding tot Kindbehartiger, inclusief materialen: 995 euro vrij van BTW.
 • Eenmalige registratiekosten Register Stichting Kwaliteit Kindbehartiger: 100 euro vrij van BTW.
 • Jaarlijks lidmaatschap Beroepsorganisatie Kindbehartiger: 175 euro vrij van BTW, naar evenredigheid te berekenen vanaf moment van instroom.
 • Collectieve bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Kindbehartigers: 78,65 euro inclusief assurantiebelasting (dit kan ook zelf geregeld worden zolang de rol van de Kindbehartiger volledig is afgedekt).

Vul het bijgaande formulier intakeformulier-tot-kindbehartiger toe en stuur deze samen met je CV en motivatie naar: info@kindbehartiger.nl