Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk?

Wat speelt er bij een vechtscheiding

Het woord vechtscheiding wordt tegenwoordig veel gebruikt. Er lijkt nog steeds behoefte om de term nader te concretiseren omdat niet iedere scheiding onder een vechtscheiding valt te scharen. Een vechtscheiding kan worden gezien als een ouderlijke scheiding waarbij de ouders ernstige conflicten hebben en waarbij het kind wordt ingezet in de onderlinge strijd jegens elkaar én waarbij de belangen van het kind uit beeld verdwijnen. De conflicten worden veroorzaakt door ofwel beide ouders dan wel door één van de ouders. Psychopathologie kan een rol spelen en denk hierbij ook aan de problematiek van ouderonthechting (in de sector ook wel bekend als ouderverstoting).

Onderzoek toont aan dat circa 20% van de gevallen uitmondt in een vechtscheiding, waarbij het van de ene rechtszaak naar de andere gaat en waarbij er veel hulpverlening betrokken raakt. Beide ouders worden in trajecten gestopt. Dit loopt in diverse gevallen vast omdat de onderliggende problematiek zoals psychopathologie en hetgeen er kan spelen bij ouderonthechting niet worden herkend.

Bij een vechtscheiding raken de belangen van het kind steeds verder ondergesneeuwd, de ouderrol wordt verwaarloosd en het kind-perspectief wordt niet meer vertegenwoordigd door de ouders of één van de ouders.

Definitie vechtscheiding

De volgende aspecten kunnen in een definitie van een vechtscheiding worden meegenomen;

Een vechtscheiding is een ouderlijke scheiding waarbij:

  • De ouders of één van de ouders ernstige conflicten voeren/voert in de (ex)partnerpositie;
  • De ouders of één van de ouders hun ouderpositie niet meer innemen/inneemt;
  • De ouders of één van de ouders het kind-perspectief niet meer vertegenwoordigen/vertegenwoordigt;
  • De ouders of één van de ouders hun kind inzetten in de onderlinge strijd met als resultaat dat dit een negatieve invloed uitoefent op de geestelijke gezondheid van het kind en/of het kind het contact verliest met één van de ouders;
  • Er onderzoek moet worden gedaan naar psychopathologie, de problematiek van ouderonthechting en moet worden beoordeeld of daadwerkelijk beide ouders een rol hebben in het conflict dat is gecreëerd  dan wel slechts één van de ouders.

Bron: Nieuwe Stap 

Comments are closed.